Isaac Newton


Isaac Newton var en av dem som skapde grunderna för mordern naturvetenskap. Han var även en

Times up! får skriva mer senare.