Syfte:


Att konstruera en egen lastbil som kan röra sig en viss sträcka på 4-6 sekunder. Sträckan ska vara lika lång som bordet är högt.

Brainstorm - vad har ni för idéer
*

Modell för er rapport

Under resultat skriver ni...
Vår planering: Vi ska prova att göra så här.

Så här gick det:

Vi ändrar på detta:

Extra uppgift:


Om ni blir klara med labbrapporten, ta reda på fakta om lastbilar. Gå till wikipedia eller ne.se
Lycka till!