Flak.jpgFörra gången lärde ni er att farten ökar ju större dragkraft som påverkar fordonet. Nu ska ni studera hur farten påverkas om fordonet är lastat.


Orden fart och hastighet används ofta med samma betydelse, men det är faktiskt skillnad på fart och hastighet. Så här är det:

Fart = Riktningen inte intressant
Hastighet = Fart + rörelseriktning

Inför er labrapport:


Gör er mättabell så här:

Omgång 1: Fordon + 2 träblock
Mätning 1:
Mätning 2:
Mätning 3:
Mätning 4:
Mätning 5:
Genomsnittlig tid:


Omgång 2: Fordon + 1 träblock
Mätning 1:
Mätning 2:
Mätning 3:
Mätning 4:
Mätning 5:
Genomsnittlig tid:

Omgång 3: Enbart fordon
Mätning 1:
Mätning 2:
Mätning 3:
Mätning 4:
Mätning 5:
Genomsnittlig tid: