Newtons_cradle_animation_book.gif
Bild:
Rörelsemängden i kulorna bevaras! Det var Newton som kom på det. Film: Om Newtons lagar.Syfte med labben: Att ta reda på hur tyngdkraft kan påverka standardfordonets rörelse.

newton.jpgVad tänker vi på när vi hör ordet kraft?

vindkraft/vattenkraft - energi och utvinning av elektricitet
övernaturlighet
marknadskrafter
muskelkraft


att vara kraftigIsaac Newton: Formulerade tre lagar om rörelse och krafter. (Se den första nedan, det är den vi pratar om).
"Alla såg äpplen falla, men bara Newton frågade sig varför".

Tröghetslagen: Något som är stilla vill fortsätta att vara stilla och något som rör sig vill fortsatta att röra sig. Det krävs kraft både att starta och stanna.

Frågor att fundera över när ni skriver er slutsats:
  1. När börjar ert fordon förflytta sig?
  2. Vad är det som gör att ert fordon förflyttar sig?
  3. Varför rör sig fordonet snabbare när ni hänger på flera brickor?
  4. Hur påverkar storleken på kraften som drar i snöret hur fort fordnet rör sig?

Slutsats uppdrag 3: Det behövs en kraft för att starta fordonet, men också för att få det att stanna. Brickornas tyngd utgör en tyngdkraft som drar fordonet framåt. Ju större tyngd på snöret, desto större kraft som drar fordonet framåt och desto snabare hastighet.BilBen_copy.jpg