propeller.jpgPropellerdrivet fordon


Syfte: Att konstruera ett fordon som drivs av gummisnoddar och propeller samt att studera hur en propeller fungerar.

Förse er med material för propellertillverkning:
  • 1 propeller
  • 1 skruvkrok
  • 2 mässingshylsor
  • 1 vit hopkopplare

Vad har ni för idéer? Hur kan man göra ett propellerdrivet fordon med hjälp av detta????? Fundera och diskutera först, titta i boken sedan.

Hypotes: Tror ni att ni lyckas driva ert fordon framåt med hjälp av detta material?

Genomförande: Skriv detaljerat hur ni gick tillväga.

Resultat: Hur långt kommer ert fordon?

Slutsats: Försök att förklara med orden lägesenergi och rörelseenergi hur det kommer sig att fordonet rörde sig framåt. För det gjorde det väl...? :-) Hur fungerar en propeller?