1. Vad har ni lärt er? Gå tillbaka och läs era rapporter, minns och punkta sedan fakta och begrepp som ni lärt er genom att arbeta med Rörelse och konstruktion. Minst fem saker bör ni komma på.
  2. Tycker ni att era labbrapporter är bättre nu än efter tidigare NTA-teman? Om ja, vad har gjort att de blivit bättre?
  3. Lista för- och nackdelar med att arbeta i en wiki. (Jämfört med att skriva i vanliga skrivböcker).
  4. Inför högstadiet: Vad tror ni att ni har för nytta av att ha arbetat med NTA? Vad tror ni att ni har för nytta av att ha arbetat med wikis?

1. Marcus har lärt sig mycket om rörelseenergi, lägesenergi och hur en propeller ser ut. Johan har lärt sig mycket om hur friktion påverkar fordonet och hur mycket det krävs för att få en bra och snabb bil. Alexandra har lärt sig mycket om allting.

2. Ja, därför att nu har de blivit längre och inhåller mer information.

3. Bra Dåligt
Att man kan arbeta med labbrapporterna hemma. Att labbrapporterna kan försvinna.
Att man kan kolla på andras labbrapporter utan att rota i lådan.
Att det är skönare att skriva på datorn än för hand.


4. För att få ett yrke så måste man kunna vara bra på olika ämnen. NO innhåller mycket i många yrken. Johan t.ex. vill bli nerv kirurg och där måste man vara bra på NO och matte. Vi tror att det är bättre att arbeta med wikis därför att man kan arbeta hemma med de och man kan kolla på andras resultat och jämföra med sitt eget.