Rörelse och konstruktion

2289185755_9c804b205a_m.jpg
Tankar om temat
Vi tycker att det ska bli kul och intressant med det här arbetet. (Kalle ångrar att han slängde sitt knex när han var ca 7 år.:)
Vi tycker att det ska bli roligt att bygga fordon på uppdrag 14.
förväntningarna för det här temat är att det ska vara roligt, intressant och lärorikt.

Om cykelns historia

Uppdrag2.
uppdrag2B.

uppdrag 3.

uppdrag 4.

uppdrag 5.

Uppdrag 6.

uppdrag 8.

extrauppgift:Isaac newton

upprdag 9.

uppdrag 11.

uppdrag 12.

uppdrag 13.

uppdrag 14.

utvärdering.