Här ser ni hur en enklare labrapport kan se ut. Alla moment ska förklaras ordentligt, gärna med mera detaljer än ni tycker är nödvändigt!

"Eleven Elevsson", 16 år
Gymnasiet, Kunskapscentrum gymnasieskolan i Markaryd, år 1 Höstterminen
Källa: www.mimersbrunn.se


Syfte:
Syftet med denna laboration var att ta reda på om en lösning leder ström. Vi skulle sedan ta reda på om det var en jon- eller molekylförening.

Material:
Doppelektrod, sked, bägare och en glasstav.

Kemikalier:
Destillerat vatten, Glycerol, Kopparsulfat, Salmiak, Paraffinolja, Glukos och Kaliumnitrat.

Genomförande:
Vi började med att ta reda på säkerhetsriskerna för denna laboration (se bilaga). Sedan så gick vi till ett dragskåp och plockade fram olika bägare. En av oss gick och hämtade en full bägare med destillerat vatten som vi skulle lösa salterna i för att kunna kolla om de leder ström eller inte. Efter vi hade gjort detta så fyllde vi sex små bägare med destillerat vatten och vi började med att lösa upp ett salt. Vi rörde runt med en glasstav bestämt för att vara säkra på att lösningen inte var delad. När vi hade gjort detta så doppade vi ned doppelektroden och kollade om lösningen ledde ström. Vi upprepade sedan försöket för att ta reda på om de andra ämnena var elektriskt ledande eller inte. Sedan rengjorde vi bägarna och diskade dem. Kopparsulfatet fick inte hällas ut i vasken så vi gav det till Katarina så att hon fick ta vara på det.

Resultat:
Ämne Lampan lyser? Typ av förening?
Glycerol Ja medelstarkt Jonförening
Salmiak NH4Cl Nej Molekylförening
Paraffinolja Ja, medelstarkt Jonförening
Glukos Nej Molekylförening
Kopparsulfat CuSO4 Nej Molekylförening
Kaliumnitrat KNO3 Ja, lite Jonförening
Vatten, avjonat Nej Molekylförening

Slutsats:
Vi tror att det har att göra med att de flesta molekylföreningarna består av icke-metaller. Eftersom icke-metaller inte leder ström skulle det kunna vara möjligt att inte heller dessa gör det. Det framgår mycket tydligt av den här laborationen att det endast är jonföreningar som leder ström då alla, mer eller mindre, ledde ström. Det gjorde däremot inte molekylföreningarna. Jonföreningar leder dock endast ström när de är lösta i vatten eller smälta. De leder alltså inte i fast form.