Rörelse och konstruktion


Jag tycker att uppdrag 14 verkar roligast.
Då skulle jag vilja bygga rädningsfarkossten som ska nå 20 cm höjd
Annie instämmer.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyckelns historia
Första Cyckeln uppfans under 1700-talet i Paris.
Den kunde inte svänga framhjulet och såg oftast ut som en häst eller lejon.
Dom hadde heller inga trampor så man fick putta sig fram med fötterna.

Under 1800-taled förbettrade man cyklen med pedaler och man fick fjädring under sadeln. Framhjulet var stort och bakhjulet var litet. Man kunde lätt falla vframlänges efeter som att man satt över framhjulet.

I sluttet av 1800-talet byggde man cyckeln med pedaler mellan hjulen som var lika stora och pummpade med luft.



Uppdrag 2 Bygg efter ritning
Datum:18/3-08

Vi byggde en bil så som det stod i beskrivningen. Det var väldigt lätt att bygga den. Konstruktionen var inte så bra efter som att bakhjulen ramlar av hela tiden!!

Vi fick använda:
4 Röda hopkopplare
4 Gula hopkopplare
2 små hjul
2 Stora hjul
2 Stora däck
2 Blå stångar
2 Gråa stångar
2 Gråa hopkopplare
2 Bruna hopkopplare

Slutsats: Erik har kommit på en bättre konstruktion så att bakhjulen inte ramlar av...Men dom snurrar inte.



UPPDRAG 2 Del 2
Bygg efter ritning
Datum: 20/3 2008

Förutsägelse:

Vi trodde att vi kunnd bygga ett fordom som röde sig 1 meter med en gummisnoddsmotor.

Genomförande:
Vi kollade lite på bilden men vi kom inte fram till vad vi skulle göra, men sen så bara byggde vi lite på känn och då blev det än mycket bra bil.

Slutsats:
Vi lärde oss att det blir en bra bil med hjälp av en gummisnodd. Vi har lärt oss att läges energi omvanlas till rörelse energi som får bilen att åka framåt med hjälp av gummisnodden.



Uppdrag 3 av Erik
Fordonets rörelse
Datum: 1/4 2008

Förutsägelse:

Jag tror att gravitationen drar metal brickorna ner och att snöret drar bilen fram vid ca 10 brickor.

Genomförande:
Jag stälde bokstödet i slutet av bordet och trädde snöret med ett gem som krok igenom den, så att snöret hängde ner från bordet. Den andra endet av snöret knöt jag fast i främre axeln på bilen. Sen trädde jag metall brickorna på kroken en och en för att se hur fordonet påverkades.
Material:
Vårat standad fordon
Ett gem
16 små metal brickor och en stor
Ett bokstöd
Snöre minst en meter långt

Resultat:
När jag släpper snöret med den stora brickan men håller kvar bilen så drar bilen framåt och när jag släpper åker den iväg.
Bilen påverkas av:
En bricka: Ingen ting händer
Två: Rör sig ca 2 cm
Fyra: Bilen åker hela vägen till bordets kant
Sex: Den rör sig snabbare en med fyra brickor för att desto tyngre brickor desto mer kraft
Åtta: Ingen skillnad
16 : Den går fort och krockar hårt i bockstödet

Slutsats:
Ju mer vikt destu större kraft, då går bilen snabbare.


Uppdrag 3 av Annie
Fordonets rörelse
Datum:2/4 2008


Stora brickor

Förutsägelse:

Jag tror att det kommer att gå snabbt.

Hur fordonet rör sig:
Fordonet rör sig men se tabellen nedan.
Antal Snabbhet: Komentar:
brickor:
1 0 Den står blixt stilla
2 0 Ingen skilnad
4 0/1 Den åker väldigt långsamt
8 2 Det börjar gå frammåt
16 5 Fordonet störtar ner till golvet! (Beror på att mormor och morfar inte hadde något ihåligt bokstöd)

Komentar:
Först gick det väldigt långsamt men sen gick det snabbare och snabbare.

Små brickor:

Förutsägelse:

Jag tror att denb kommer att åka snabbt men den kan ju stanna också.

Hur fordonet rör sig:
Den rör sig ju knappt!

Antal Snabbhet Komentar
brickor:
1 0 Men i början så går det ju väldigt långsamt
2 0 Ingen skilnad
4 0 Inget händer ju!
8 0 Men något måste ju hända!
16 0/1 Äntligen men den åker ju fortfarande knappt!

Slutsats:
Det gick väldigt långsamt för dom små. Fordonet åkte ju inte ens!
För de stora gick det väldigt snabbt.




Uppdrag 4

3/4 2008 av erik och josefine

Hur påverkar last?


Förutsägelse:
Vi tror att det kommer gå långsamare med last, och metal brikorna gör den starkare.

Genomförande:
Först testade vi hur många metalbrickor som behövdes för att bilen pricis skulle röra sig med två trä klossar som last.
Sen mätte vi hur lång tid det tog för bilen att åka fram till bokstödet (Se resultat).
Efter det tog vi bort en träkloss och mätte igen för att se hur den påverkas.
Sen mätte vi utan någon last alls och eftersom vi hadde lika många metalbrickor hela tiden så gjick det as snabbt.

Resultat:

Omgång 1: Fordon + 2 träblock
Mätning 1: 6.87
Mätning 2: 7.22
Mätning 3: 6.13
Mätning 4: 5.58
Mätning 5: 8.87
Genomsnittlig tid: 6.93 sec


Omgång 2: Fordon + 1 träblock
Mätning 1: 3.44
Mätning 2: 3.52
Mätning 3: 2.06
Mätning 4: 3.93
Mätning 5: 2.96
Genomsnittlig tid: 3.13 sec

Omgång 3: Enbart fordon
Mätning 1: 1.28
Mätning 2: 1.57
Mätning 3: 1.78
Mätning 4: 1
Mätning 5: 1.48
Genomsnittlig tid: 1.00sec

Slutsats
Bilen rullade som vi trodde. Den den rullade som snabbast när vi bara hade fordonet, och longtsammas med två klåssar.



Uppdrag 5
Konstruera en lastbil
Datum: 8/4 2008



våran_bil.jpg

Förutsägelse:

Erik byggde en bil som vi tyckte var bra. Den har alla fyra hjul baktill så att den ser lite speciell ut. Vi tror att den klarar att köra till kanten på mellan 4 och 6 sec.

Genomförande:
Vi ställer upp bilen som vi gjorde med standard fordonet i uppdrag 4.
Sen prövade vi att minska och öka tyngden på snöret och på bilen för att få rätt hastighet.

Resultat:
Så här gick det:
1.
Bilen kunde inte bära så mycket så annie bygger högre kanter så att klossarna inte rammlat av.
2.Tre stor bricka två klossar: Det gick alldeles för snabbt det tog 1.13 sec att nå kanten.
3.Tre stora brickor tre klossar: Det tog 3.41

Vi ändrade på detta:
Den klarade att åka till kanten på 4.53 sec med tre stora brickor och fyra trä klossar.

Slutsats:
Bilen var effektiv den klarade uppdraget bra. Desutom är bilen as cool (tycker jag Erik) den ser ut som en gaffeltruck.


Uppdrag 6
Kan gummisnoddar driva?
Datum: 10/4 - 08

Förutsägelse:

Vi gissar på att lägesenergin förvandlas till rörelsenergi när man släpper bakaxeln så att gummisnodden drar ihop sig.
Och att vi vinner tävlingen : -)

Genomförande:
Vi knöt ihop tre gummisnoddar med varandra , Vi knöt fast gummisnoddarna i föraxeln sen trädde vi den bakre axeln igenom den bakre gummisnodden.
Sen snurrade vi bakaxeln med gummisnodden runt bakre axeln.

Resultat:
bilen körde ... meter och ... cenimeter och vi kom på ... plats.

Slutsats:
Ja, gummisnoddar kan driva.
Läges energi lagras i gummisnodden sen släppte vi bilen så att läges energin omvandlades till rörelse energi så bilen åkte framåt.



Uppdrag 8 av Erik
Varför stannar fordonet?
Datum: 15/4 - 08

Förutsägelse:

Jag ska studera hur friktion påverkar fordonent.

Genomförande:
Jag höll i den gråa pinnen. Sen snurrade jag på hjulen, Och tog tid på hur länge dom snurrade.

Resultat:
Dom bruna ihop kopplarna hindrar att friktion bildas mellan dom gula ihopkopplarna och hjulet.
SNURRA PÅ HJULEN TEST
Test ett: 0.75 sec
Test två: 0.69 sec
Test tre: 0.66 sec
Test fyra 0.47 sec
Test fem: 0.59 sec
Genom snitts tid: 0.632 sec
Friktionen var hög tycker jag hjulen stannade nästan direkt.

SNURRRA HJULEN MED BRUNA IHOPKOPPLARE UTANFÖR HJULEN
Hjulen pressas mot den gråa pinnen, då skapas friktion som gör att hjulen inte snurrar.

Slutsats:
Friktionen blir lägre när två små ytor rör varandra en två stora rör vid varandra.
Friktionen för fordonet att stanna.



Uppdrag 9
Fordon med segel
Datum: 22/4 - 08


Syfte och planering:

Hur har vi hittills fått fordonet att röra sig långsamt?
Vi har lastat fordonet med träklossar.

Hur kan vi annars göra?
Sätta på ett segel eller hålla i det.

Vad är det för kraft som bromsar fordonet när vi sätter segel på det?
Luft modstånd

Förutsägelse:
Vi tror att fordonet kommer att gå långsammare med segel.

Genomförande:
Vi kommer att göra två mätningar med segel och en utan segel och se hur fordinet påverkas.

Resultat:

Med segel rullar bilen
95 cm
94 cm
Utan segel rullar bilen
2 m 40 cm

Slutsats:
Ökat luftmotstånd minskar obiektets hastighet.
Som ett exempel använder fallskärmshoppare fallskärm för att öka luftmotståndet och minska farten.



Uppdrag 11
Fordon med proppeler
Datum: 24/4 - 08

Hypotes:

Vi tror att propellern kommer att driva fordonet framåt.

Genomförande:
Vi börjar med att bygga fordonets utväxt så att propellern inte slår i i marken.
Ritningen finns på sida 51 i boken. Fordonet är färdigt och vi ska tästa den,
inne i klassrummet men jag tycker att det skulle vara bättre i korridoren.
Men vi fick köra i korridåren.

Resultat:
Vi har tästat bilen och den åkte:

Första testet: 6,70 m
Andra testet: 10,63 m

Slutsats:
Propellern för fordonet längre än med gummisnoddsmotor.
Ptopellern trycker luften bakåt så bilen åker framåt.



Uppdrag 12
Åter till testbanan
Datum: 29/4 - 08


Syfte:
Att studera hur fordonets egenskaper påverkar hur det rör sig.

Material:
Ert propellerdrivna fordon.
3 stora, sammansatta gummisnoddar.
Ev. flera byggbitar

Genomförande/Resultat:
1a. Hur rör sig fordonet om ni snabbt vrider propellern 30 varv?
Fordonet rörde sig 32 cm.
1b. Hur rör sig fordonet om ni långsamt vrider propellern 30 varv?
Fordonet rörde sig 38 cm.
2a. Hur rör sig fordonet om ni vrider propellern medsols 30 varv?
Fordonet rörde sig 32 cm medsols.
2b. Hur rör sig fordonet om ni vrider propellern motsols 30 varv?
Fordonet rörde sig 2 mm baklänges motsols.
3. Hur rör sig fordonet om ni flyttar gummisnodden så att den sitter snett?
Fordonet rörde sig 19 cm när gummisnodden är sne.
4. Vad händer om ni vänder fordonet så att propellern sitter där bak?
Fordonet rörde sig 5 cm när vi vevade motsols med propellern bak.
5. Vad händer om ni sätter däck på hjulen?
Fordinet rörde sig 26 cm när vi satte på däck på hjulen.
6. Vad händer om fordonet rör sig på en annan yta (trasmatta eller tygbit) än tidigare?
Fordonet rörde sig 1 mm på matta, och 32 cm på asfalt, och 1 mm på plastmatta.
7. Vad händer om ni placerar propellern lägre på fordonet än förut?
Med propellern 13 cm längre fram rörde sig 1,5 cm. Fordonet fick framåts vikt så att fordonet köred på framhjulen.
8. Vad händer om ni använder 4 sammansatta gummisnoddar istället för 3?
Med 30 varv åkte fordonet 5 cm och med 100 varv åkte fordonet cm 3 m 40 cm
9. Vad händer om ni använder två upsättningar parallella (sida vid sida) gummisnoddar?
Fordonet rörde sig 2,50 cm när vi hade två uppsätningar paralella gummisnoddar. Och det var bra accleration.
10. Vad händer om... Fundera själva ut vad ni vill förändra på ert fordon och undersök!
Vad händer om ni placerar propellern längre fram på fordonet än förut?
Med propellern 13 cm längre fram rörde sig 1,5 cm. Fordonet fick framåts vikt så att fordonet körde på framhjulen.

Slutsats:

Fordonet reagerar olika beroende hur man konstruerar den.

Krafter

1.
a)
a.JPG



b)
b.JPG



c)
c.JPG




Uppdrag 13
Vad kostar fordonet?
Datum: 8/5 - 08

Förutsägelse:
Vi ska studera kostnadseffektiviteten. Vi skulle bygga en bil som var så efetktiv som möjligt och så billig som möjligt.

Genomförande:
Först räknade vi ut hur mycket proppelller-fordonet kostade och sedan bygga ett fordon som var både efektivare och billigare.

Resultat:

Proppeller fordon

Kostnad: 8700 Kr

40 varv: 1m & 20cm

Pimp my ride (1)

Kostnad: 6700 Kr

40 varv: 3m & 50 cm

Pimp my ride (2)

Kostnad: 5050 Kr

40 varv: 2m & 90cm

Kostnads skillnad:

6700 + 300 = 7000
700 + 2000 = 9000
9000 + 100 = 9100

Jag tar 300 + 2000 = 2300 Kr
Man sparar 2300 Kr om man köper Eriks "Pimp my ride (1)"

Slutsats:
Vi lyckades!! JIPPY!!!!


Uppdrag 13
Från idé till färdigt fordon
Datum: 15/5 - 08

Förutsägelse:

Vi ska bygga ett räddningsfordon och vi tror att vi kommer att lyckas

Genomförande
Kraven är:
  • Fordonet ska nå toppen på högst 5 sekunder
  • Fordonet ska stanna inom 5 cm från toppenaav berget
  • Toppen av berget är 20 cm över bordsytan eller golvet.
  • Fordonet ska vara så billigt som möjligt
Vi byggde en ramp och snurrade fordonet och undersökte om bilen klarade
kraven som är ovan.

Resultat
Den klarade inte något av karven trots sin braiga broms.

Slutsats
Den hadde för låg friktion med marken så den bara sladda... snyft : (


Utvärdering
1.
Vi har lärt oss begreppen läges energi och Luftmotstond
2. ja! Vi har lärt oss att skriva längre texter på egen hand och det var lättare att få det snyggt när vi gjorde det i datorn.
3. En dålig sak var att texterna kunde försvina men det var mycket lättare att hoppa tilbaka och förfina texterna.
4. Jag tror att vi har byggt upp en bra grund och begrepp till 7:an. Att jobba med wikis var nog bra för jag tror att vi kommer att jobba enu mera med datorer där uppe.